KRUiF | Dodaj Usługę | Regulamin | Kontakt
 

 

 

Firma "STRAŻAK" powstała w roku 1993 w Warszawie. Od początku swojej działalności zajmujemy się ochroną przeciwpożarową. Obecnie jesteśmy firmą mającą możliwości wykonania każdego zabezpieczenia w dowolnej technologii. Wykonujemy zabezpieczenia w budynkach biurowych, handlowych, usługowych, mieszkalnych, sakralnych, magazynowych, produkcyjnych. Posiadamy certyfikaty, licencje i autoryzacje wiodących producentów systemów przeciwpożarowych np. PROMAT, HILTI, ROCKWOOL, CAFCO, SVT BRANDSCHUTZ, RIGIPS, FLAME CONTROL, STEELGUARD, CERBERUS, NOTIFIER, POLON ALFA itp.

Świadczymy usługi w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych m.in.:

- konstrukcji stalowych
- konstrukcji żelbetowych
- konstrukcji drewnianych
- kanałów kablowych
- kanałów wentylacyjnych i oddymiających
- przepustów kablowych , rurowych, wentylacyjnych
- szczelin dylatacyjnych i budowlanych
- boazerii drewnianych i drewnopochodnych
- wykonujemy ściany nośne, osłonowe, sufity podwieszone, klapy rewizyjne
- podwyższamy odporność ogniową ścian i stropów
- wykonujemy przeszklenia przeciwpożarowe

Zabezpieczenia wykonujemy we wszystkich klasach odporności ogniowej. Wszystkie stosowane przez nas materiały mają aktualne Aprobaty Techniczne I Certyfikaty Instytutu Techniki Budowlanej stwierdzające przydatność do stosowania w budownictwie na terenie Polski, a także pozytywne oceny pod względem zdrowotnym Państwowego Zakładu Higieny.

Wszystkie powierzone nam prace wykonujemy terminowo, sprawnie i czysto, a nad ich prawidłowym przebiegiem czuwają specjaliści w zakresie profilaktyki - inżynierowie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.